Юридически бележки

Авторско право, марки, лога, фирмени логотипове

Hettich си запазва всички права върху съдържанието (като например текстове, изображения, графики, файлове, графични дизайни, инструкции и др.) на своите интернет страници. Защитата, която съществува за това съдържание чрез авторското прао и други закони за защита, е валидно в частности и за бази данни и други подобни. Съдържанията могат да се използват свободно само за търсене по предназначение в интернет, за всичко останало не могат без предварителното ни писмено разрешение в каквато и да е форма да бъдат размножавани, предавани, използвани повторно, прехвърляни, запаметявани, променяни, обработвани или по друг начин използвани.

Нашите интернет страници могат да включват и съдържание, което е обект на авторското право на тези, които са предоставили това съдържание.
Марките, логата, фирмените логотипове, продуктовите оборудвания и фигурите, които се съдържат на нашите интернет страници, са запазени за Hettich и затова не бива да се използват за собствени цели или по друг начин.
Единствено изобразените на споменатата по-нататък страница лога на Hettich са разрешени за използване на Вашата интернет страница с цел реклама:

Изтегляне на лого

Отговорност

Цялото съдържание на нашите интернет страници се проверява старателно. Не носим отговорност за истинността, изчерпателността, актуалността и за това дали то е подходящо за определени цели на използване. Hettich предоставя на разположение цялата информация и съдържание без никаква гаранция, била тя изрична или мълчалива. За щети, възникнали директно или индиректно от използването на нашите интернет страници, Hettich не поема отговорност, освен ако те не са на базата на преднамерено действие или груба немарливост от страна на Hettich.

Линкове (референции към интернет страници на трети страни)

Ако на нашите интернет страници посредством линкове можете да попаднете на интернет страници на трети страни, Ви уведомяваме, че нямаме влияние върху оформлението на съдържанието на тези страници на трети страни и затова не поемаме отговорност за тяхната законност, истинност и изчерпателност. Линковете служат единствено за това да осигурят на нашите клиенти улеснен достъп до информация от трети страни. Изрично Ви уведомяваме, че сме съпричастни с предоставеното от трети страни съдържание на техни интернет страници. Затова е препоръчително старателно да обърнете внимание на условията за използване и указанията за защита на данните, както и други юридически бележки, на тези интернет страници на трети страни.

Приложимо право, компетентен съд

Посещавайки нашите интернет страници, Вие декларирате, че сте съгласни с изключителната приложимост на германското право при изключване на регулациите на правото на ООН за международните продажби за евентуални юридически спорове от всякакъв вид между Вас и Hettich. Компетентният съд за всички спорове е в Бюнде, Германия.

Лицензи

Икони, създадени от Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar от www.flaticon.com; лицензиран по CC BY 3.0